Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Dự án thay mới vành băng đa cho nhà máy Xi Măng Duyên Hà hoàn thành 95% (phần 4)

Giai đoạn 4:Dự án thay mới 3 vành băng đa, 1 cặp bánh răng lớn nhỏ, 6 con lăn ch...

CHI TIẾT

Dự án thay mới vành băng đa cho nhà máy Xi Măng Duyên Hà (phần 3)

Giai đoạn 3: Thay mới và lắp đặt hộp giảm tốc cho nhà máy Xi Măng.

CHI TIẾT

Dự án thay mới vành băng đa cho nhà máy Xi Măng Duyên Hà( phần 2)

Giai đoạn 2: Thay mới và lắp đặt 3 vành băng đa cho nhà máy Xi Măng.

CHI TIẾT

Dự án thu hồi nhiệt dư ở Nhà máy Xi Măng

Công ty Cổ phần Dịch vụ thiết bị Năng Lượng đang lên kế hoạch dự án thu hồi nhiệ...

CHI TIẾT