CÔNG TY CPDV THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG (ESE) 
-----------------------
Trụ sở chính: 216 lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Xưởng sản xuất: 220 lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 02253 652 875 - 02253 652 942            Fax: 02253 797 598
            Website:    www.esejsc.com.vn  Email: ese@esejsc.com.vn

Fax: 02253.652.875 / 02253.652.943 Fax 02253.797.598
Email: ese@esejsc.com.vn
"); });
Mời bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi đi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.
  Gửi yêu cầu