Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Cập nhật: 05/09/2017
Lượt xem: 634

Van an toàn moduler (relief valves) Parker RM2PT25LN

Van an toàn, relief valves kiểu lắp moduler (Sandwich valves) Parker RM2PT25LN

Các tiêu chuẩn đi kèm Van an toàn thủy lực Parker RM2PT25LN
1/ Tiêu chuẩn lắp đặt NG6 (CETOP 3)
Theo tiêu chuẩn DIN thì tiêu chuẩn lắp đặt là NG6
Theo tiêu chuẩn CETOP thì tiêu chuẩn lắp đặt là CETOP3
2/ Tiêu chuẩn dầu sử dụng: Loại dầu sử dụng được đánh giá bởi tiêu chuẩn ISO

3/ Tham khảo tiêu chuẩn lắp đặt tài liệu dưới đây


Kích thước lắp van RM2PT25LN

Tin tức cùng chuyên mục